Det er ikke tilladt at stille varme ting herunder grill og lignende direkte på altan-og svalegangsgulvene. Belægningen (membran) tåler ikke den varme, der for eksempel afgives af grill og lignende. Såfremt dette forbud tilsidesættes, forbeholder ejerforeningen sig ret til at stille den enkelte ejer til ansvar for eventuelle skader på bygningsdele som følge af anvendelse af grill og lignende.

Svalegangene skal altid være ryddet således at fri og uhindret adgang sikres i tilfælde af persontransport, redning og brand.

Svalegangene må ikke benyttes som ekstra pulterrum.

Beboerne skal selv holde svalegangen udenfor egen lejlighed ren for snavs, sne og lignende.

Der må ikke benyttes rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

Der må kun bruges salt i meget små mængder.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Formularen sendes til administrator, som herefter vil sende den videre til bestyrelsen for besvarelse.

Felter med * skal udfyldes.

John Kaubak Pedersen
Formand

Søren Lundberg
Bestyrelsesmedlem

Vivian Vinsten
Bestyrelsesmedlem

Mark Lee Larsen
Bestyrelsesmedlem