Hvis du har husdyr, skal du sikre at dyret ikke er til ulempe for andre, for eksempel ved støjende, generende og farlig adfærd. Husdyr må ikke gå løse på ejendommens arealer. Efterladenskaber fra husdyr skal straks fjernes af ejeren.

NB:   Anskaffelse af krybdyr og lignende samt andre frygtskabende dyr, må kun ske efter skriftlig accept fra bestyrelsen.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Formularen sendes til administrator, som herefter vil sende den videre til bestyrelsen for besvarelse.

Felter med * skal udfyldes.

John Kaubak Pedersen
Formand

Søren Lundberg
Bestyrelsesmedlem

Vivian Vinsten
Bestyrelsesmedlem

Mark Lee Larsen
Bestyrelsesmedlem