Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april/maj måned.

Indkaldelse:
Der indkaldes med minimum 8 dages varsel.

Forslag:
Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes senest 1. marts til:

Ejerforeningen Albertshus
Kanaltorvet 8, 1., lejl. 3
2620 Albertslund

Dagsorden:
I overensstemmelse  med vedtægterne fastsættes dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af årsberetning for det sidst forløbne år og fremlæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor
  3. Fremlæggelse og orientering om vedligeholdelsesplan for ejendommen
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Behandling af evt. indkomne forslag 
  6. Valg af formand i lige år
  7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Formularen sendes til administrator, som herefter vil sende den videre til bestyrelsen for besvarelse.

Felter med * skal udfyldes.

John Kaubak Pedersen
Formand

Søren Lundberg
Bestyrelsesmedlem

Vivian Vinsten
Bestyrelsesmedlem

Mark Lee Larsen
Bestyrelsesmedlem